Fond prevratných technológií

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

3,18%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

365.invest

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-3,15%
30.05.2022
3 mesiace
-10,92%
30.05.2022
6 mesiacov
-8,22%
31.12.2021
1 rok
-0,51%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
3,18%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom výberu akciových a dlhových investícií, pričom podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku.

Investície fondu

Akciový Globálny fond investuje hlavne do akcií a akciových indexových fondov, z malej časti investuje aj do dlhopisov. Fond investuje do spoločností z rôznych sektorov ako napríklad – výroba automobilov, IT technológie, farmaceutické spoločnosti, telekomunikácie a blockchain. Ďalej investuje do indexových fondov obchodovaných na burze (ETF) ako napríklad – Russell 2000, EuroStoxx 50, ARK INNOVATION, Investco S&P a ďalších. Fond sa pri svojich investíciách neobmedzuje na región aj keď investuje hlavne do európskych a amerických spoločností. 365.bank pri tomto fonde ponúka aj možnosť pravidelne investovať. V prípade pravidelných investícií je minimálna investícia znížená na €20. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
365.invest
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
28,06%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 500 EUR následná 50 EUR
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
1% (po uplynutí troch rokov 0%)
Priebežný ročný poplatok**
1,90%
Ročný poplatok za správu***
1,5%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Fond prevratných technológií Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
2,95%
Výstupný poplatok
1,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,90%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára