Realitný Plus

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

2,05%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,63%

Typ fondu:

Realitný

Správcovská spoločnosť:

365.invest

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,33%
30.05.2022
3 mesiace
-1,75%
30.05.2022
6 mesiacov
1,86%
31.12.2021
1 rok
1,3%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
2,05%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovať zhodnotenie majetku prostredníctvom realitných investícií pri strednom riziku. Majetok vo Fonde je investovaný do nehnuteľností vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom. Fond poskytuje pôžičky realitným spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku Fondu môžu byť štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom.

Investície fondu

Realitný Plus fond investuje hlavne do realít na Slovensku, v budúcnosti však plánuje investovať aj do realít v zahraničí. V menšej miere investuje aj do dlhopisov a iných fondov v správe 365 Banky. Podobne ako Realitný fond 365-ky aj Realitný Plus fond získal ocenenia, konkrétne v rokoch 2020 a 2017 za najpredávanejší realitný fond vo svojej kategórií. 365.bank pri tomto fonde ponúka aj možnosť pravidelne investovať. V prípade pravidelných investícií je minimálna investícia znížená na €20. Odporúčaný investičný horizont je minimálne štyri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
365.invest
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
2,8%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 500 EUR následná 50 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
1% (po uplynutí dvoch rokov 0%)
Priebežný ročný poplatok**
1,82%
Ročný poplatok za správu***
1,65%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Realitný Plus Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
1,66%
Výstupný poplatok
1,00%
0,33%
Priebežný ročný poplatok
1,82%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára