Dynamický flexibilný

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

13,72%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 12,81%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

365.invest

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
1,91%
30.05.2022
3 mesiace
2,87%
30.05.2022
6 mesiacov
-1,96%
31.12.2021
1 rok
8,57%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
13,72%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom investičnej politiky Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom participácie na vývoji príslušnej triedy aktív počas rastového trendu jej ceny a limitovať participáciu v čase klesajúceho trendu jej ceny. Správca môže uzatvárať krátke pozície s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií. Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovovýnosového profilu Fondu obmedzené, realitné investície môžu tvoriť maximálne 10% a komoditné investície taktiež maximálne 10% hodnoty majetku vo Fonde.

Investície fondu

Zmiešaný Aktívny fond investuje do akcií, dlhopisov a nepriamo aj realít a komodít. Fond investuje z väčšej časti do iných fondov v správe 365-ky ako – Stabilný fond, Dlhopisový fond a Globálny fond. Ďalej investuje do indexových fondov obchodovaných na burze (ETF) ako – Russell 2000 mini, Stoxx Europe 600, S&P SMALLCAP (rôzne sektory) a fondov zameraných na rôzne komodity ako ropa, urán a podobne. Fond je vďaka svojmu širokému záberu investícií dobre diverzifikovaný. Investície vo fonde sú hlavne v menách USD, EUR, JPY a CZK. 365 Banka pri tomto fonde ponúka aj možnosť pravidelne investovať. V prípade pravidelných investícií je minimálna investícia znížená na €20. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
365.invest
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
24,98%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 500 EUR následná 50 EUR
Vstupný poplatok
2,00%
Výstupný poplatok
1% (po uplynutí troch rokov 0%)
Priebežný ročný poplatok**
1,85%
Ročný poplatok za správu***
1,5%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Dynamický flexibilný Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
2,00%
3,13%
Výstupný poplatok
1,00%
0,16%
Priebežný ročný poplatok
1,85%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára