Konzervatívny flexibilný

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

1,93%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

365.invest

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,52%
30.05.2022
3 mesiace
-1,58%
30.05.2022
6 mesiacov
1,78%
31.12.2021
1 rok
2,55%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
1,93%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovať vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobom horizonte, a to investovaním do nástrojov s vyšším rizikom pre investora pri akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Pri investovaní majetku správca nekopíruje žiadny finančný index a investuje majetok vo Fonde podľa vlastného uváženia. Investície vo Fonde sú najmä v menách EUR a iných menách. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika.

Investície fondu

Zmiešaný Kapitálový fond investuje primárne do dlhopisov a realít. Menšie zastúpenie vo fonde majú aj akciové investície. Fond investuje hlavne do iných fondov v správe 365-ky (pôvodne Poštovej Banky) ako Stabilný fond, Dlhopisový fond, Náš Prvý Realitný fond a ďalších. Fond investuje v rámci svojich akciových investícií do fondu ARK INNOVATION ETF. Tento fond sa zameriava na investície do spoločností ktoré inovujú trh v ktorom podnikajú. Ide o spoločnosti ako Shopify, Square, Tesla, Zoom Video Communication, Spotify a ďalšie. 365 Banka ponúka pri tomto fonde aj možnosť pravidelne investovať. V prípade pravidelných investícií je minimálna investícia znížená na €20. Odporúčaný investičný horizont je minimálne tri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
365.invest
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
5,81%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 500 EUR následná 50 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
1% (po uplynutí dvoch rokov 0%)
Priebežný ročný poplatok**
1,68%
Ročný poplatok za správu***
1,5%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Konzervatívny flexibilný Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
1,82%
Výstupný poplatok
1,00%
0,88%
Priebežný ročný poplatok
1,68%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára