ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

11,22%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,022%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

Amundi AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-4,53%
30.05.2022
3 mesiace
-8,12%
30.05.2022
6 mesiacov
-6,7%
31.12.2021
1 rok
0,84%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
11,22%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Fond investuje najmenej 67 % aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami spoločností, ktoré majú sídlo v Ázii (s výnimkou Japonska a Číny). Fond je aktívne spravovaný a jeho snahou je prekonať výkonnosť indexu MSCI AC Asia ex Japan. fond má expozíciu najmä voči emitentom benchmarku, jeho spravovanie je však ponechané na voľné uváženie a bude investovať do emitentov, ktorí nie sú súčasťou benchmarku.

Investície fondu

Fond investuje primárne v Ázii na rozvíjajúcich a vyspelých trhoch. Ďalej investuje malú časť aktív aj na rozvíjajúcich sa trhoch v Európe. Najväčšiu zložku akciových investícií tvoria investície do technologických spoločností. Medzi najväčšie sektory do ktorých fond investuje patria – technológie, telekomunikácie, finančný sektor a spotrebiteľské produkty.

Výkonnostný poplatok

Fond má výkonnostný poplatok vo výške 20% ročne z návratnosti, ktorú dosiahne nad rámec indexu MSCI AC Asia ex Japan (EUR). Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
LU0557854147
Správcovská spoločnosť
Amundi AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
18,02%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Jednorázová 1000 EUR, pravidelná 30 EUR
Vstupný poplatok
3,75%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
2,05%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,75%
2,95%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
2,05%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára