Európsky Rast

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

3,35%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,26%

Typ fondu:

Štrukturovaný fond

Správcovská spoločnosť:

ČSOB

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-2,21%
30.05.2022
3 mesiace
-3,71%
30.05.2022
6 mesiacov
2,27%
31.12.2021
1 rok
5,87%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
3,35%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná politika

Horizon ČSOB Europsky Rast 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*). Cena počiatočného upísania je 10 EUR. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 01/08/2018 do 01/10/2018 vrátane (do 06:00hod CET). Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do vkladových potvrdeniek. Domáca mena fondu je USD.

Investície fondu

ČSOB Európsky rast je akciový fond ktorý investuje do 30 spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou, ktoré sídlia v Európe. Ide napríklad o spoločnosti ako H&M, Swiss Re, Shell a Axa. Zaujímavosťou tohto fondu je, že má obmedzený potenciálny zisk ale aj potenciálnu stratu. Tento fond má obmedzené trvanie. To znamená, že v deń splatnosti fondu (29.11.2024) Vám bude vyplatená Vaša investícia, či už so ziskom alebo so stratou. Vystúpiť z fondu však môžete aj pred jeho splatnosťou. Jeho maximálna potenciálna strata (ak vo fonde budete mať investované do jeho splatnosti) je 10%. Akúkoľvek stratu nad 10% ponesie správca fondu. Napríklad ak by Vaša investícia €10,000 pri splatnosti fondu klesla na €8000 (-20%), správca fondu Vám v deň splatnosti vyplatí €9000 (-10%). V tejto sume nie sú zarátané iné poplatky ako napr. vstupný poplatok. Jeho potenciálny maximálny zisk je však taktiež obmedzený, a to dvoma spôsobmi: 1. Maximálny zisk je obmedzený na +60%. Ak návratnosť tohto fondu presiahne túto hranicu, povedzme 75%, Vám bude vyplatených maximálne 60% a zvyšok pripadá správcovi fondu. 2. Spoluúčasť na zisku. Ako investor sa podieľate na zisku len zo 70%, zvyšných 30% pripadá správcovi fondu. Teda v prípade ak hodnota fondu stúpne o +10%, +7% prináleží Vám a +3% správcovi fondu. Napríklad ak investujete €10,000 a hodnota fondu stúpne o +10% na €11,000, Vám prináleží €10,700 (7%). Čiže všetok zisk fondu nad +60% prináleží správcovi fondu a 30% všetkého zisku do +60% taktiež prináleží správcovi fondu.
Kľúčové informácie
ISIN
BE6305608265
Správcovská spoločnosť
ČSOB
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
5,72%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
3,50%
Výstupný poplatok
1% (5% do jedného mesiaca). 0% pri splatnosti
Priebežný ročný poplatok**
1,42%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, tento fond má také isté výstupné poplatky ako je priemer v jeho kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Európsky Rast Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,50%
3,00%
Výstupný poplatok
1,00%
1,00%
Priebežný ročný poplatok
1,42%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára