Globálny Rast 2

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

2,53%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,26%

Typ fondu:

Štrukturovaný fond

Správcovská spoločnosť:

ČSOB

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,29%
30.05.2022
3 mesiace
-2,17%
30.05.2022
6 mesiacov
1,35%
31.12.2021
1 rok
4,16%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
2,53%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a investičná politika fondu

Cieľom fondu ČSOB Globálny Rast 2 je vyplatiť v deň splatnosti fondu aspoň 90% hodnoty počiatočného upísania. V prípade ak sa nedosiahne cieľ vyplatiť aspoň 90% počiatočnej upisovacej ceny pri splatnosti, KBC Asset Management sa môže rozhodnúť, že použije nazbierané správcovské poplatky na to aby pokryla prípadné straty do 90%. To však nie je garantované a podlieha rozhodnutiu zo strany KBC Asset Management. Rovnako to neplatí pre investorov ktorí predajú svoje podielové listy pred dátumom splatnosti. Dátum splatnosti fondu je 30.09.2024. Z celkového dosiahnutého zisku fondu bude podielnikom vyplatených 75% pri splatnosti fondu. Maximálny zisk fondu je obmedzený na 60%.

Investície Fondu

Fond ČSOB Globálny Rast 2 investuje do koša 30 kvalitných spoločností prostredníctvom swapov uzatvorených s protistranami. Vďaka týmto swapom by mala byť prípadná potenciálna strata fondu obmedzená na 10%. Ide o spoločnosti ako AXA, Daimler. Deutsche Telekom, Swiss Re a ďalšie.
Kľúčové informácie
ISIN
BE6304579640
Správcovská spoločnosť
ČSOB
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
5,12%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
3,50%
Výstupný poplatok
1% (5% do jedného mesiaca). 0% pri splatnosti
Priebežný ročný poplatok**
1,59%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, tento fond má také isté výstupné poplatky ako je priemer v jeho kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Globálny Rast 2 Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,50%
3,00%
Výstupný poplatok
1,00%
1,00%
Priebežný ročný poplatok
1,59%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára