Svetový Akciový

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

15,40%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

ČSOB

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-1,52%
30.05.2022
3 mesiace
-1,90%
30.05.2022
6 mesiacov
8,39%
31.12.2021
1 rok
24,04%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
15,40%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná politika

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akcií. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde predovšetkým do akcií z regiónov Spojených štátov, Európy, Japonska a z rozvíjajúcich sa krajín. Investície nie sú sektorovo obmedzené. Fond môže byť zameraný na sektor realít, maximálne však 20% akciových investícií.

Investície fondu

ČSOB Svetový Akciový fond investuje primárne do iných akciových fondov KBC Asset Management. Tieto fondy sa zameriavajú na rôzne sektory ako finančný sektor, nerastné suroviny (napr. ropa), telekomunikácie, farmaceutický priemysel a iné sektory. Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne osem rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
CSOB00000013
Správcovská spoločnosť
ČSOB
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
10,67%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
2,68%
Ročný poplatok za správu***
2,00%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Svetový Akciový Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
2,95%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
2,68%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára