EURO Bond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

1,69%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 2,36%

Typ fondu:

Dlhopisový

Správcovská spoločnosť:

IAD Investments

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,02%
30.05.2022
3 mesiace
-2,37%
30.05.2022
6 mesiacov
-0,83%
31.12.2021
1 rok
-0,82%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
1,69%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte minimálne troch rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond investuje v mene EUR. Fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.

Investície fondu

EURO BOND je konzervatívny dlhopisový fond ktorý uprednostňuje ochranu investovaného kapitálu pred maximalizáciou výnosov. Fond investuje primárne do dlhopisových indexových fondov denominovaných v eurách. Ide o dlhopisové fondy ako:
  • iShares Euro Corporate Bond Large Cap – tento fond investuje do dlhopisov spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.
  • iShares Euro High Yield Corporate Bond – investuje do vysoko likvidných dlhopisov spoločností ktoré majú väčší výnos ale nižší credit rating (pod Baa3/BBB-).
Odporúčaný investičný horizont je minimálne tri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000633
Správcovská spoločnosť
IAD Investments
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
1,27%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
20,00 EUR
Vstupný poplatok
1,90%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
1,71%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku EURO Bond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,90%
2,44%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,71%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára