Global Index

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

18,88%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 15,99%

Typ fondu:

Akciový - indexový

Správcovská spoločnosť:

IAD Investments

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-3,51%
30.05.2022
3 mesiace
-2,28%
30.05.2022
6 mesiacov
11,06%
31.12.2021
1 rok
29,46%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
18,88%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie investícií v horizonte minimálne päť rokov pozostávajúce najmä z kapitálového zhodnotenia akciových investícií. Fond svojim zameraním spadá do kategórie akciový podielový fond.

Investície fondu

IAD Global Index je akciový indexový fond. Fond investuje primárne do verejne obchodovaných fondov (ETF) a v menách USD, EUR a JPY. Fond investuje do známejších indexových fondov ako napríklad:
  • iSHARES CORE S+P 500 UC ETF – Indexový fond ktorý kopíruje index S&P 500. Index S&P 500 sleduje 500 z najväčších spoločností v USA:
  • iSHARES MSCI WORLD ETF – Indexový fond ktorý kopíruje index MSCI World. Index MSCI World sleduje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou v 23 rozvinutých krajinách po celom svete.
Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3210000020
Správcovská spoločnosť
IAD Investments
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
11,17%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
20,00 EUR
Vstupný poplatok
3,90%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
3,65%
Ročný poplatok za správu***
3,2%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Global Index Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,90%
3,40%
Výstupný poplatok
0,00%
0,03%
Priebežný ročný poplatok
3,65%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára