Growth Opportunities

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

16,18%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 15,99%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

IAD Investments

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-2,79%
30.05.2022
3 mesiace
-11,88%
30.05.2022
6 mesiacov
-10,00%
31.12.2021
1 rok
13,58%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
16,18%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom je dosiahnuť pre podielnikov vyššie zhodnotenie fondu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond. Investuje najmä do dlhopisov a akcií, ale aj do iných fondov a cenných papierov, ktorých hodnota závisí od indexov a ich podkladovým aktívom sú akcie, dlhopisy, reality alebo komodity. Investície vo Fonde sú najmä v menách EUR a USD. Fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie.

Investície fondu

Growth Opportunities fond primárne investuje do akcií a akciových indexových fondov. Fond ďalej investuje do dlhopisov a realít. Aj keď zložka realít a dlhopisových investícií je nižšia, v prípade meniacich sa trhových podmienok sa podiel týchto zložiek vo fonde môže zvýšiť. Odporúčaný investičný horizont je viac ako päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000617
Správcovská spoločnosť
IAD Investments
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
22,09%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
20,00 EUR
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
Ročný poplatok za správu***
1,99%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Growth Opportunities Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
3,40%
Výstupný poplatok
0,00%
0,03%
Priebežný ročný poplatok
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára