Korunový Realitný Fond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

4,33%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,63%

Typ fondu:

Realitný

Správcovská spoločnosť:

IAD Investments

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
1,63%
30.05.2022
3 mesiace
2,14%
30.05.2022
6 mesiacov
3,06%
31.12.2021
1 rok
4,61%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
4,33%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je investovať do podielových listov fondu Prvý realitný fond o.p.f., IAD Investments a dosiahnuť výkonnosť fondu v mene CZK obdobnú výkonnosti Prvého realitného fondu v mene EUR. Minimálne 85% a maximálne 100% majetku vo fonde bude investovaných do podielových listov fondu Prvý realitný fond o.p.f, IAD Investments. Fond je denominovaný v mene CZK.

Investície fondu

Korunový Realitný Fond investuje do podielových listov Prvého Realitného Fondu v správe IAD. Prvý realitný fond investuje hlavne do nehnuteľností na slovenskom a českom trhu. Ide napríklad o administratívne a logistické budovy, nehnuteľnosti určené na bývanie a ďalšie. Fond investuje aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností. Tým, že je fond denominovaný v CZK (Česká koruna) poskytuje zaujímavú možnosť investovať v tejto mene. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000658
Správcovská spoločnosť
IAD Investments
Denominačná mena podielu
CZK
Benchmark fondu
Volatilita
2,11%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
600 CZK
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
2,30%
Ročný poplatok za správu***
0,18%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Korunový Realitný Fond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
1,66%
Výstupný poplatok
0,00%
0,33%
Priebežný ročný poplatok
2,30%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára