Optimal-Balanced

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

-1,53%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 8,95%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

IAD Investments

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
0,05%
30.05.2022
3 mesiace
-12,38%
30.05.2022
6 mesiacov
-9,34%
31.12.2021
1 rok
-2,02%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
-1,53%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akciových ako aj dlhopisových investícií v horizonte päť rokov. Fond svojim zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje najmä do dlhopisových a akciových investícií, predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy, do akcií spoločností a do dlhopisov z krajín strednej a východnej Európy a krajín rozvíjajúcich sa trhov tzv. Emerging Markets a vkladových účtov v bankách.

Investície fondu

IAD Optimal Balanced je zmiešaný podielový fond ktorý investuje do akcií a dlhopisov v krajinách strednej a východnej Európy a krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Najväčšie zastúpenie medzi krajinami majú Rusko a Brazília. Fond investuje do akcií hlavne prostredníctvom indexových fondov ako napríklad:
  • VanEck Vectors Russia ETF – Indexový fond ktorý investuje do ruských spoločností ako ruský Sberbank, Gazprom, Novatek, Rosneft a pod.
  • iSHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF – Indexový fond ktorý investuje do brazílskych spoločností ako napríklad Vale s.a. (jeden z najväčších producentov nerastných surovín na svete), Petrobas, Unibanco a ďalších.
Odporúčaný investičný horizont je viac ako päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3210000038
Správcovská spoločnosť
IAD Investments
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
10,08%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
20,00 EUR
Vstupný poplatok
2,30%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
3,23%
Ročný poplatok za správu***
2,5%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Optimal-Balanced Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
2,30%
3,00%
Výstupný poplatok
0,00%
0,74%
Priebežný ročný poplatok
3,23%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára