Americký Akciový

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

20,91%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
0,01%
30.05.2022
3 mesiace
0,80%
30.05.2022
6 mesiacov
13,04%
31.12.2021
1 rok
34,68%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
20,91%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je dosahovanie výnosu predovšetkým z pohybu cien Akciových investícií, z dividend Akciových investícií, ako aj z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie Fondu v USD v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície fondu

Fond investuje do akcií a akciových indexových fondov. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú indexové futures S&P500 Mini a najväčšiu sektorovú zložku tvoria investície do technologických spoločností. Minimálny podiel akciových investícií vo fonde je 95%. Fond sa teritoriálne zameriava hlavne na spoločnosti v Spojených štátoch. Medzi najväčšie investície podľa sektoru patria: Energetika a suroviny, Priemysel, Spotrebný tovar, Zdravotníctvo, Financie, Technológie, Komunikácia, Služby a Iné. Oporúčaný investičný horizont je minimálne dvanásť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000179
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
11,36%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
2,19%
Ročný poplatok za správu***
1,30%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Americký Akciový Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
2,95%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
2,19%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára