Balanced Fund

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

4,14%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,67%
30.05.2022
3 mesiace
-2,53%
30.05.2022
6 mesiacov
2,03%
31.12.2021
1 rok
4,57%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
4,14%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície fondu

Fond investuje do akciových, peňažných, dlhopisových a alternatívnych investícií.

Dlhopisové Investície

Dlhopisové investície sú najväčšou zložkou fondu. Fond ich investuje do štátnych dlhopisov krajín ako Nemecko alebo Čile a dlhopisov spoločností.

Akciové Investície

Akciovú zložku investuje hlavne do akciových indexových fondov ako:
  • ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND - Indexový fond ktorý kopíruje index MSCI USA a investuje do spoločností ktoré spĺňajú jeho interné ESG kritériá.

Alternatívne Investície

Fond taktiež investuje aj do realít prostredníctvom investovania do Realitného fondu spravovaného Tatra Asset Management (TAM). Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
2,81%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
1,77%
Ročný poplatok za správu***
0,81%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Balanced Fund Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
1,82%
Výstupný poplatok
0,00%
0,88%
Priebežný ročný poplatok
1,77%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára