Dynamic Balanced

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

6,76%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 6,58%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,89%
30.05.2022
3 mesiace
-3,39%
30.05.2022
6 mesiacov
3,47%
31.12.2021
1 rok
7,82%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
6,76%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná politika

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Dlhodobý podiel akciových investícií sa bude pohybovať na úrovni 40%.

Investície fondu

Fond investuje do akciových, dlhopisových, peňažných a alternatívnych investícií. Dlhopisové a akciové investície tvoria najväčšiu časť fondu.

Dlhopisové Investície

Dlhopisovú zložku investuje prevažne do štátnych dlhopisov krajín ako Nemecko alebo Peru a dlhopisov spoločností.

Akciové Investície

Fond investuje akciovú zložku hlavne do akciových indexových fondov ktoré berú ohľad na ESG kritériá ako napríklad:
  • ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND – Tento indexový fond kopíruje návratnosť indexu MSCI USA s tým, že zo svojho investovania vylučuje spoločnosti ktoré podnikajú v kontroverzných oblastiach a dáva väčšiu váhu spoločnostiam s vyšším skóre v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia (ESG).

Alternatívne Investície

Fond taktiež investuje aj do realít prostredníctvom Realitného fondu v správe Tatra Asset Management (TAM). Odporúčaný investičný horizont je minimálne sedem rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
4,6%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
2,03%
Ročný poplatok za správu***
0,91%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Dynamic Balanced Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
3,00%
Výstupný poplatok
0,00%
0,44%
Priebežný ročný poplatok
2,03%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára