Premium Harmonic

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

3,30%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,41%
30.05.2022
3 mesiace
-1,49%
30.05.2022
6 mesiacov
0,69%
31.12.2021
1 rok
3,9%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
3,30%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien Akciových investícií, z dividend Akciových investícií, z pohybu cien Dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Alternatívnych investícií, z dividend Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície fondu

Fond investuje do dlhopisových, akciových, alternatívnych a peňažných investícií. Z nich tvoria najväčšiu časť dlhopisové investície.

Dlhopisové Investície

Dlhopisovú zložku investuje hlavne do iných fondov v správe Tatra Asset Management (TAM) ako Dynamický dlhopisový fond a Dlhopisový fond.

Akciové Investície

Akciovú zložku investuje do akcií a akciových indexových fondov ktoré berú ohľad na ESG kritériá ako napríklad:
  • ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND – Tento indexový fond kopíruje návratnosť indexu MSCI USA s tým, že zo svojho investovania vylučuje spoločnosti ktoré podnikajú v kontroverzných oblastiach a dáva väčšiu váhu spoločnostiam s vyšším skóre v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia (ESG)

Alternatívne Investície

Fond investuje do iných fondov ktoré sa špecializujú na poskytovanie mikropôžičiek. Ďalej investuje do realít prostredníctvom Realitného fondu v správe Tatra Asset Management (TAM). Fond môže investovať aj do komodít. Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000096
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
3,31%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
1,78%
Ročný poplatok za správu***
0,81%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Premium Harmonic Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
1,82%
Výstupný poplatok
0,00%
0,88%
Priebežný ročný poplatok
1,78%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára