Premium Strategic

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

7,18%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 6,58%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,64%
30.05.2022
3 mesiace
-2,21%
30.05.2022
6 mesiacov
2,7%
31.12.2021
1 rok
9,6%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
7,18%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien Akciových investícií, z dividend Akciových investícií, z pohybu cien Dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Alternatívnych investícií, z dividend Alternatívnych investícií a zhodnotenie fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície fondu

Fond investuje do akciových, dlhopisových, peňažných a alternatívnych investícií. Najväčšiu zložku tvoria akciové a dlhopisové investície.

Akciové investície

Fond investuje hlavne do akciových indexových fondov ktoré pri investovaní berú ohľad na ESG faktory ako napríklad: ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND – Tento indexový fond kopíruje návratnosť indexu MSCI USA s tým, že zo svojho investovania vylučuje spoločnosti ktoré podnikajú v kontroverzných oblastiach a dáva väčšiu váhu spoločnostiam s vyšším skóre v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia (ESG). Ďalej z menšej miery investuje aj do indexových futures ako napríklad E-Mini Russell 2000.

Dlhopisové investície

Fond investuje hlavne do iných fondov v správe Tatra Asset Management (TAM) ako – Dynamický dlhopisový fond, Dlhopisový fond a štátnych dlhopisov krajín ako USA.

Alternatívne investície

Fond investuje hlavne do iných fondov v správe TAM ako realitný fond a MA Fund. Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne sedem rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000104
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
6,13%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
2,04%
Ročný poplatok za správu***
0,91%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Premium Strategic Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
3,00%
Výstupný poplatok
0,00%
0,44%
Priebežný ročný poplatok
2,04%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára