Smart fond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

2,79%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Tatra Asset Management

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,25%
30.05.2022
3 mesiace
-1,21%
30.05.2022
6 mesiacov
0,91%
31.12.2021
1 rok
4,14%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
2,79%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície fondu

Fond investuje do akcií a akciových indexových fondov, dlhopisov a dlhopisových fondov, do alternatívnych a peňažných investícií. Najväčšiu investičnú zložku tvoria dlhopisové investície.

Dlhopisové investície

Fond investuje do dlhopisových fondov v správe Tatra Asset Management (TAM) ako Dlhopisový fond a Dynamický dlhopisový fond. Ďalej investuje do štátnych dlhopisov krajín ako napr. Spojené štáty a dlhopisov spoločností.

Alternatívne investície

Zložka alternatívnych investícií je vo fonde po dlhopisových investíciách najväčšia. Ide o investície ako:
  • Komodity ako napríklad zlato, striebro, ropy, hliník a iných prostredníctvom komoditných indexových fondov.
  • Realít ako napr. Vanguard REIT fund ktorý investuje do hotelov, kancelárskych budov a iných nehnuteľností.
  • Iných alternatívnych investícií ako fondy zamerané na mikropôžičky malým podnikateľom.

Akciové Investície

Fond investuje hlavne do akciových indexových fondov a indexových futures ako napr. STOXX EUROPE 600. Odporúčaný investičný horizont fondu je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
SK3110000252
Správcovská spoločnosť
Tatra Asset Management
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
4,22%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0% - 3%
Priebežný ročný poplatok**
1,37%
Ročný poplatok za správu***
0,81%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Smart fond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
1,82%
Výstupný poplatok
0,00%
0,88%
Priebežný ročný poplatok
1,37%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára