Active Bond fund

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

2,37%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 2,36%

Typ fondu:

Dlhopisový

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,93%
30.05.2022
3 mesiace
-3,37%
30.05.2022
6 mesiacov
0,03%
31.12.2021
1 rok
0,39%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
2,37%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR investovaním do dlhopisových podielových fondov a nástrojov peňažného trhu. Fond má poplatok za výkonnosť vo výške 20% z ročnej návratnosti ktorú fond dosiahne nad rámec referenčnej hodnoty, ktorou je EURIBOR 3M + 1.20%. Výkonnostný poplatok sa aplikuje iba v prípade ak je hodnota podielu vyššia ako najvyššia hodnota podielu za posledný rok.

Investície fondu

Active Bond fund je dlhopisový fond ktorý investuje hlavne do dlhopisových podielových fondov ako:
  • DWS Invest Euro Corporate Bonds IC – Dlhopisový podielový fond zameraný na rast, ktorý investuje do korporátnych dlhopisov napr. dlhopisov Volkswagen, BNP Paribas, Verizon, Goldman Sachs a ďalších.
  • Invesco EUR Corp Bond S – Dlhopisový podielový fond zameriavajúci na rast v strednodobom až dlhodobom horizonte, investuje hlavne do korporátnych dlhopisov.
Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť. Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok. Odporúčaný minimálny investičný horizont sú štyri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
2,06%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
4%
Priebežný ročný poplatok**
1,39%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Active Bond fund Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
2,44%
Výstupný poplatok
4,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,39%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára