Bond High Yield

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

4,29%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 1,65%

Typ fondu:

Dlhopisový

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,95%
30.05.2022
3 mesiace
-5,13%
30.05.2022
6 mesiacov
-0,46%
31.12.2021
1 rok
1,27%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
4,29%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je postupné zvýšenie hodnoty investície a dosiahnutie lepších výsledkov ako trhy s európskymi dlhopismi s vysokým výnosom. Benchmark fondu je index ICE BofAML Global High Yield European Issuers, Rating BB-B. Fond má výkonnostný poplatok 20%. To znamená, že v prípade ak fond dosiahne vyšší výnos ako svoj benchmark, zaúčtuje si 20% poplatok z čistého výnosu ktorý dosiahne nad rámec svojho benchmarku.

Investície fondu

Fond investuje hlavne do dlhopisov spoločností nachádzajúcich sa alebo vykonávajúcich činnosť v Európe. Fond investuje minimálne 70% celkových aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov vrátane nástrojov peňažného trhu (money-market). Minimálny rating je B- / B3, fond môže investovať aj do aktív s nižším ratingom, no vo veľmi obmedzenom množstve. Odporúčaný minimálny investičný horizont sú tri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
LU0114074718
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
2,24%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
500 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
1,43%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Bond High Yield Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
2,47%
Výstupný poplatok
0,00%
0,15%
Priebežný ročný poplatok
1,43%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára