Dynamické portfólio

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

8,50%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 6,58%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-1,27%
30.05.2022
3 mesiace
-3,37%
30.05.2022
6 mesiacov
2,79%
31.12.2021
1 rok
9,6%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
8,50%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR. Celková hodnota investícií do kapitálových cenných papierov a akciových podielových fondov sa bude pohybovať medzi 20% a 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Investície fondu

Dynamické portfólio je zmiešaný fond ktorý investuje do akcií, akciových fondov, dlhových nástrojov a nástrojov peňažného trhu. Najväčšou zložkou fondu sú akcie a akciové indexové fondy. Tie sú prevažne investované v indexových fondoch ako napríklad:
  • iShares Core MSCI World, iShares MSCI World EUR H – indexové fondy ktoré kopírujú index MSCI World
  • Lyxor ETF S&P 500 Hedged EUR – indexový fond ktorý kopíruje index S&P 500
Dlhopisová zložka je investovaná hlavne v dlhopisových indexových fondoch. Ide napríklad o iShares Euro Gov Bond 3-5y – fond ktorý investuje do dlhopisov štátov eurozóny ako Nemecko, Taliansko, Francúzko, Španielsko a ďalších. Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť. Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť 20 EUR až 5000 EUR mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok. Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
QSP0803R01SK
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
5,7%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
2,50%
Výstupný poplatok
4%
Priebežný ročný poplatok**
1,67%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Dynamické portfólio Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
2,50%
3,00%
Výstupný poplatok
4,00%
0,44%
Priebežný ročný poplatok
1,67%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára