Edícia 2018

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

3,66%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 6,58%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,31%
30.05.2022
3 mesiace
-2,35%
30.05.2022
6 mesiacov
1,27%
31.12.2021
1 rok
4,5%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
3,66%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je dosahovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR pri strednej miere rizika. Fond má poplatok za výkonnosť vo výške 20% z ročnej návratnosti ktorú fond dosiahne nad rámec referenčnej hodnoty, ktorou je EURIBOR 3M + 1.50%. Výkonnostný poplatok sa aplikuje iba v prípade ak je hodnota podielu vyššia ako najvyššia hodnota podielu za posledný rok.

Investície fondu

Fond investuje hlavne do dlhopisových a akciových podielových fondov a nástrojov peňažného trhu. Fond takisto investuje aj do iných podielových fondov v správe Eurizon Asset Management. Z akciovej zložky fond investuje hlavne do akciových indexových fondov ako:
  • IShares Stoxx Europe 500 – Akciový indexový fond ktorý kopíruje index Stoxx Europe 500 a investuje do spoločností pôsobiacich alebo so sídlom v Európe.
  • iShares S&P 500 Monthly EUR – Akciový indexový fond ktorý kopíruje index S&P 500 a investuje do 500 z najväčších spoločností v Spojených štátoch.
Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť. Odporúčaný minimálny investičný horizont sú štyri roky a šesť mesiacov.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
3,11%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
1%
Priebežný ročný poplatok**
1,33%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Edícia 2018 Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
3,00%
Výstupný poplatok
1,00%
0,44%
Priebežný ročný poplatok
1,33%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára