Equity World Smart Volatility

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

16,44%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-1,19%
30.05.2022
3 mesiace
-0,19%
30.05.2022
6 mesiacov
11,43%
31.12.2021
1 rok
29,3%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
16,44%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je postupné zvýšenie hodnoty investície, hľadanie lepších výnosov upravených podľa rizika než benchmark. Benchmarkom fondu je index MSCI World. Súčasťou stratégie fondu je využívanie kvantitatívnej analýzy na nadhodnotenie cenných papierov, ktoré majú pravdepodobne nízku volatilitu.

Investície fondu

Medzi najväčšie sektorové investície fondu patria technológie, zdravotníctvo, financie, priemysel a spotrebný tovar. Fond investuje hlavne do akcií spoločností v USA, Eurozóne a Japonsku. Medzi najväčšie investície fondu patria Microsoft, Apple, Amazon, 3M a ďalšie. Fond je aktívne manažovaný a investície fondu sa môžu v čase meniť. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
LU0114064917
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
9,81%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
500 EUR
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
1,74%
Ročný poplatok za správu***
1,50%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Equity World Smart Volatility Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
2,95%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,74%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára