Konzervatívne Portfólio

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

1,19%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,30%
30.05.2022
3 mesiace
-2,11%
30.05.2022
6 mesiacov
-0,13%
31.12.2021
1 rok
0,5%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
1,19%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR. Celková hodnota investícií do akciovej zložky fondu nemôže prekročiť 10% celkovej hodnoty majetku fondu. Celková hodnota nástrojov peňažného trhu, dlhových cenných papierov a podielových fondov predstavuje minimálne 50% celkovej hodnoty majetku fondu.

Investície fondu

Konzervatívne portfólio je zmiešaný fond ktorý investuje do dlhových nástrojov, akcií a nástrojov peňažného trhu. Fond investuje hlavne do dlhopisov vydaných Slovenskou republikou a inými štátmi ako Taliansko, Francúzsko, Španielsko a ďalších. Investuje aj do korporátnych dlhopisov a hypotekárnych záložných listov. Väčšina dlhových nástrojov vo fonde má rating od AAA do BBB-. Menšia časť (max. 10%) môže byť investovaná do dlhových nástrojov s nižším ratingom. Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok. Odporúčaný minimálny investičný horizont sú dva roky.
Kľúčové informácie
ISIN
QSP0804R01SK
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
0,95%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
1,00%
Výstupný poplatok
4%
Priebežný ročný poplatok**
1,11%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Konzervatívne Portfólio Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,00%
1,82%
Výstupný poplatok
4,00%
0,88%
Priebežný ročný poplatok
1,11%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára