MS70

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

14,55%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 8,95%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-2,70%
30.05.2022
3 mesiace
-2,79%
30.05.2022
6 mesiacov
7,08%
31.12.2021
1 rok
18,09%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
14,55%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je zabezpečiť rast investovaného kapitálu počas istého obdobia tým, že získa prevládajúcu angažovanosť na akciových trhoch. Benchmark fondu je kombinácia indexov JP Morgan Economic and Monetary Union, MSCI World Price Index in Euro a FTSE MTS Italy BOT – Ex Bank of Italy v pomere 20%/70%/10%. Fond investuje hlavne do akcií a akciových fondov. Akciová zložka fondu sa bude pohybovať v rozmedzí 55% až 85%.

Investície fondu

Medzi najväčšie sektorové investície fondu patria technológie, financie, zdravotníctvo, priemysel a spotrebný tovar. Fond investuje do spoločností sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť v Spojených štátoch a v krajinách Eurozóny. V menšej časti investuje aj do spoločností z krajín mimo Eurozóny, Japonska a ďalších. Fond z menšej časti investuje do korporátnych a štátnych dlhopisov a dlhopisových fondov. Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
LU0256013789
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
7,46%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
500 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
2,18%
Ročný poplatok za správu***
1,6%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku MS70 Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
3,00%
Výstupný poplatok
0,00%
0,74%
Priebežný ročný poplatok
2,18%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára