Stredoeurópsky dlhopisový fond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

-3,14%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 2,36%

Typ fondu:

Dlhopisový

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
0,15%
30.05.2022
3 mesiace
-7,32%
30.05.2022
6 mesiacov
-8,23%
31.12.2021
1 rok
-9,49%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
-3,14%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde prostredníctvom úrokových výnosov a kapitálového zhodnotenia pomocou aktívnej správy. Fond profituje z úrokových diferenciálov a posilňovania lokálnych mien voči euru. Podiel dlhových cenných papierov vo fonde musí byť minimálne 67%.

Investície fondu

Fond investuje do konzervatívnych cenných papierov bez sektorového obmedzenia. Investuje do štátnych, bankových, korporátnych cenných papierov a hypotekárnych záložných listov so stredno až dlhodobou splatnosťou. Fond sa teritoriálne zameriava na investície v krajinách strednej a východnej Európy ako Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Chorvátsko. Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok. Minimálny odporúčaný investičný horizont sú tri roky.
Kľúčové informácie
ISIN
QSP0802R01SK
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
4,42%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
1,50%
Výstupný poplatok
4%
Priebežný ročný poplatok**
1,47%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Stredoeurópsky dlhopisový fond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
1,50%
2,44%
Výstupný poplatok
4,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,47%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára