Vyvážený rastový fond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Vyvážený investor sa vyznačuje tým, že je ochotný podstúpiť stredné riziko a znášať výkyvy hodnoty jeho investovaného kapitálu. Chce dosiahnuť mierny až stredný výnos vzhľadom na riziko, ktoré podstupuje. 

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

6,14%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 8,95%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-2,85%
30.05.2022
3 mesiace
-15,40%
30.05.2022
6 mesiacov
-0,11%
31.12.2021
1 rok
7,58%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
6,14%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene USD. Podiel investícií zameraných na akciové trhy v majetku vo fonde musí byť minimálne 25% a podiel investícií zameraných na dlhopisové trhy v majetku musí byť minimálne 25%. Vyvážený rastový fond je zmiešaný fond a investuje do dlhových nástrojov a akcií. Investície sú primárne denominované v mene USD. Fond investuje hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch, najväčší teritoriálny podiel majú Rusko a Čína.Investície fondu

Vyvážený rastový fond je zmiešaný fond a investuje do dlhových nástrojov a akcií. Investície sú primárne denominované v mene USD. Fond investuje hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch, najväčší teritoriálny podiel majú Rusko a Čína.

Akciová zložka fondu je investovaná hlavne v akciových indexových fondoch. Ide napríklad o indexové fondy ako:

  • Xtrackers MSCI Russia – indexový fond ktorý kopíruje index MSCI Russia a investuje do spoločností sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť v Rusku.
  • Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia – indexový fond ktorý kopíruje index MSCI Eastern Europe a do spoločností sídliacich alebo vykonávajúcich činnosť vo východnej Európe ako Poľsko, Maďarsko, Česko a ďalšie s výnimkou Ruska.


Dlhová zložka je podobne ako akciová investovaná v indexových fondoch a takisto je zameraná na rozvíjajúce sa trhy. Ide napríklad o fondy ako MFS Meridian Emerging Markets Debt, Eurizon EF Bond Emerging Markets Z a ďalšie.

Fond je aktívne manažovaný a jeho investície sa môžu v čase meniť.

Do fondu je možné pravidelne investovať prostredníctvom VÚB investičného sporenia. Môžete sporiť €20 až €5000 mesačne. Po uplynutí minimálnej doby sporenia sa z fondu neplatí výstupný poplatok.

Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.
Kľúčové informácie
ISIN
QSP0808R01SK
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
9,07%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
2,50%
Výstupný poplatok
4%
Priebežný ročný poplatok**
2,80%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má vyššie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ❌

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Vyvážený rastový fond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
2,50%
3,00%
Výstupný poplatok
4,00%
0,74%
Priebežný ročný poplatok
2,80%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára