Čo je akcia a aké sú druhy akcií?

čo je akcia
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Keď niekto povie slovo akcia, väčšina ľudí si pravdepodobne predstaví veľké banky na Wall Streete a maklérov v oblekoch, ktorí kupujú a predávajú časti spoločností v hodnote miliónov alebo dokonca miliárd dolárov. Pre bežného človeka však akcie predstavujú spôsob, ako vlastniť časť spoločnosti a podieľať sa na jej ziskoch – alebo stratách.

Akcia je druh investície, ktorá predstavuje vlastníctvo určitej časti verejnej spoločnosti. Keď si kúpite akcie, stávate sa akcionárom. Napriek verejnému charakteru týchto spoločností môže byť nákup akcií stále rizikovou investíciou. Ceny akcií môžu stúpať alebo klesať a niekedy môžu zlyhať aj tie najlepšie riadené podniky. Preto je dôležité, aby ste si pred investovaním do akejkoľvek akcie urobili domácu úlohu.

V tomto článku sa dočítate:

 • Aké práva majú vlastníci akcií
 • Čo sú preferované a kmeňové akcie
 • Riziká investovania do akcií
 • Sú akcie vhodnou investíciou?

 

Čo je akcia?

Akcia je druhom cenného papiera ktorý predstavuje vlastníctvo časti spoločnosti. Tento podiel sa odvíja od počtu akcií ktoré vlastník drží a celkového počtu akcií v obehu (ang. “shares outstanding”).

Napríklad 2 akcie z celkového počtu akcií v obehu 10 predstavujú 20% podiel v spoločnosti.

Akcie sú primárne obchodované na burzách s cennými papiermi ako napr. NYSE (New Yorkská burza s cennými papiermi), Nasdaq, LSE (Londýnska burza s cennými papiermi).

Akcie jednotlivých spoločností si môžete kúpiť prostredníctvom rôznych brokerov ako eToro, IKBR, XTB a ďalších.

Druhy akcií

Akcie sa rozdeľujú na dva základné druhy – kmeňové akcie a preferované akcie. Aj keď oba druhy akcií predstavujú vlastníctvo časti spoločnosti, majú rôzne charakteristiky.

Kmeňové akcie 

Kmeňové akcie (ang. “Common stock”) sú najbežnejším typom akcií. Ak vlastníš akcie, s najväčšou pravdepodobnosťou to sú kmeňové akcie.

Investori ktorí vlastnia kmeňové akcie sa podieľajú na zisku spoločnosti prostredníctvom dividendy, na jej riadení prostredníctvom svojich hlasovacích práv a majú nárok na likvidačný zostatok spoločnosti. 

Základné charakteristiky kmeňových akcií:

 1. Hlasovacie práva akcionárov: Investori sa môžu podieľať na riadení spoločnosti prostredníctvom svojich hlasovacích práv. Na jednu kmeňovú akciu pripadá najčastejšie jeden hlas.

  Investori hlasujú napríklad pri:

   • Voľbe členov predstavenstva spoločnosti
   • Schvaľovaní o zlúčenia alebo odkúpenia spoločnosti inou spoločnosťou
   • Výbere externého auditora
   • Významných zmenách v cieľoch spoločnosti

     

 2. Právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti: Dividendy sú jedným zo spôsobov, ktorým sa akcionári podieľajú na raste a zisku spoločnosti.

  Spoločnosť môže vyplácať akciové alebo peňažné dividendy. Ich výška sa určuje na jednu akciu (ang. “per-share”), napríklad 0,50 € na akciu. Ak by investor v tomto príklade vlastnil 10 akcií, spoločnosť by mu vyplatila 5 € v dividendách (0,50 x 10).

  Rozhodnutie vyplatiť dividendy, ich výšku a spôsob ich vyplatenia je v právomoci predstavenstva spoločnosti. Vyplácanie dividend však nie je garantované a spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy.

  Dividendy najčastejšie vyplácajú veľké spoločnosti. Až 400 z 500 spoločností v indexe S&P500 vypláca dividendy.

  Investori majú právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade ak sa spoločnosť dostane do bankrotu. Ich priorita pri vyplácaní likvidačného zostatku je však nízka.

Preferované akcie

Preferované akcie (ang. “Preferred stock”) sú druhým základným typom akcií. Aj keď sú oproti kmeňovým akciám medzi investormi menej populárne, pre niektorých investorov sú ich charakteristiky veľmi atraktívne.

Ide hlavne o ich zvyčajne nižšiu volatilitu a prioritu pri vyplácaní dividend a likvidačného zostatku spoločnosti.

Základné charakteristiky preferovaných akcií

 1. Prednostné vyplácanie dividend: Prednostné vyplácanie dividend býva pre investorov najatraktívnejším aspektom preferovaných akcií. Napríklad ak spoločnosť mešká s vyplatením dividend, musí ich najprv vyplatiť vlastníkom preferovaných akcií.

  Ďalšou veľkou výhodou preferovaných akcií je, že sa na ne často vyplácajú vyššie dividendy ako na kmeňové akcie.

  Ich priorita pri vyplácaní dividend a vyššie vyplácané dividendy majú podobné charakteristiky ako vyplácanie úroku alebo kupónu pri dlhopisoch. Z tohto dôvodu sú preferované akcie často prirovnávané k dlhopisom alebo označované ako hybrid medzi dlhopismi a kmeňovými akciami.

  Prednostná výplata dividend však neznamená, že spoločnosť je povinná dividendy preferovaným akcionárom vyplácať.

 2. Preferované akcie nemajú hlasovacie práva: Preferované akcie nemajú hlasovacie práva. To znamená, že sa majitelia preferovaných akcií nemôžu podieľať na riadení spoločnosti napríklad prostredníctvom voľby členov predstavenstva.

 3. Prednosť pri vyplácaní likvidačného zostatku spoločnosti: Priorita preferovaných akcií sa uplatňuje pri likvidácií spoločnosti, ako napríklad pri jej zrušení alebo v prípade ak sa spoločnosť dostane do konkurzu.

  V tejto situácií bude preferovaným akcionárom vyplatený likvidačný zostatok spoločnosti pred majitelmi kmeňových akcií.

 4. Citlivosť na zmeny úrokových sadzieb: Preferované akcie sú citlivejšie na pohyby úrokových sadzieb. Na zmeny reagujú podobne ako dlhopisy. Pri stúpajúcich úrokových sadzbách ich cena klesá. Pri klesajúcich úrokových sadzbách zase stúpa.

 5. Konvertibilné preferované akcie: Niektoré preferované akcie obsahujú doložku, ktorá ich investorom umožňuje konvertovať (zameniť) za kmeňové akcie vo fixnom výmennom pomere. Tieto preferované akcie sa nazývajú konvertibilné preferované akcie.

  Tento pomer môže byť rôzny. Napríklad za každú preferovanú akciu dostane investor 2 kmeňové akcie. Ale pozor, zámena preferovaných akcií za kmeňové akcie pre teba nemusí byť vždy výhodná, pred každou konverziou by si mal prehodnotiť či sa ti oplatí.

Riziká akcií

S investovaním do akcií je vždy spojené riziko, že stratíš časť alebo celú svoju investíciu. Preto je dôležité aby si pred investovaním do akcií poznal aspoň základné riziká ktoré sú s nimi spájané.

Tie sú:

 • Riziko bankrotu spoločnosti
 • Trhové riziko
 • Regulačné riziko
 • Riziko zastarania
 • Riziko cien komodít

 

Riziko bankrotu spoločnosti

Riziko bankrotu je pravdepodobnosť, že spoločnosť nebude schopná splácať svoje záväzky. V prípade ak sa spoločnosť dostane do bankrotu a jej majetok bude odpredaný.

Aj keď oba druhy akcií majú právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti, ich priorita je nižšia ako priorita veriteľov. Pri každom bankrote je šanca, že po uspokojení nárokov veriteľov už z likvidačného zostatku spoločnosti nezostane nič na uspokojenie akcionárov spoločnosti.

Trhové riziko

Trhové riziko je pravdepodobnosť straty v dôsledku poklesu trhu. Značné poklesy trhu sa najčastejšie vyskytujú počas ekonomickej recesie ako napríklad počas recesie v rokoch 2007-2009 počas ktorej index S&P 500 stratil až 51,9% svojej hodnoty.

sp500 vyvoj ceny pocas financnych kriz

Vývoj ceny indexu S&P 500 od roku 1957. Zdroj: Statista

Regulačné riziko

Regulačné riziko predstavuje možnosť legislatívnych zmien ktoré negatívne ovplyvnia spoločnosť a teda aj hodnotu akcií investorov.

Môže ísť napríklad o zavedenie nových regulácií v odvetví, v ktorom spoločnosť podniká. Tieto regulácie môžu zvýšiť administratívne alebo právne náklady spoločnosti, sťažiť akvizíciu nových klientov, zvýšiť prevádzkové náklady spoločnosti.

Jednoduchým príkladom sú environmentálne regulácie a ich dopad na spoločnosti ťažiace uhlie v rámci EU.

Za posledné roky Európska únia pristúpila k tvrdším reguláciam na boj proti klimatickým zmenám a ich dopadom. Spaľovanie uhlia ktoré je najväčším prispievateľom k zmene klímy (zodpovedá za 46% emisií CO2 vo svete) utrpelo najviac. Zavedenie nových regulácií teda negatívne ovplyvnilo sektor ťažby a spotreby uhlia.

Spotreba uhlia členskými štátami EU

Spotreba uhlia členskými štátmi EU 2015-2020. Zdroj: Eurostat

Riziko zastarania

Riziko zastarania je riziko, že produkt, služba alebo technológia ktorú spoločnosť predáva alebo používa zastará a tým spoločnosť stratí svoju konkurencieschopnosť.

Jedným z najznámejších príkladov je spoločnosť Kodak. Spoločnosť Kodak pôsobila primárne v oblasti výroby a predaja analógových fotoaparátov, ich príslušenstva a vyvolávania fotografií.

Počas minulého storočia bola jednotkou na trhu, v roku 1968 jej patrilo 80% svetového trhu s fotografiami.

Keď Steve Sasson, inžinier pracujúci pre Kodak, v roku 1975 vynašiel prvý digitálny fotoaparát, vedenie Kodaku ho odmietlo. Napriek rýchle rastúcej popularite digitálnych fotoaparátov, Kodak strávil ďalších 10 rokov vedením marketingových kampaní proti digitálnym fotoaparátom.

Trvalo im ďalších 6 rokov, kým v roku 1991 prišli na trh s prvým vlastným digitálnym fotoaparátom.

Bolo už však príliš neskoro. Iné spoločnosti už boli už na trhu etablované a Kodaku sa nepodarilo získať dostatočný podiel na trhu. V roku 2004 Kodak prepustil 15 000 zamestnancov. O sedem rokov neskôr klesli akcie Kodaku na $0,54 centov.

V roku 2012, 37 rokov po vynájdení digitálneho fotoaparátu vyhlásil Kodak bankrot.

vývoj ceny akcií spoločnosti Eastman Kodak

Vývoj ceny akcií spoločnosti Eastman Kodak.

Riziko cien komodít

Riziko cien komodít je riziko, že kolísanie cien komodít negatívne ovplyvní spoločnosť.

Toto riziko nehrozí iba spoločnostiam ktoré komodity ako napr. zlato alebo ropu ťažia a predávajú, ide aj o spoločnosti ktoré používajú rôzne komodity na výrobu svojich produktov.

Ako príklad môžeme uviesť pokles cien ropy v roku 2020.

V roku 2020 v dôsledku nízkych cien ropy skrachovalo podľa právnickej firmy Haynes and Boone viac ako 100 spoločností ťažiacich ropu v Spojených štátoch. Toto číslo je najvyššie od roku 2016, kedy počas krachu cien ropy skrachovalo až 142 spoločností.

Cena ropy 2000-2020

Vývoj ceny ropy v období 2000-2020. Zdroj: Bloomberg.

Výhody investovania do akcií

 1. Dividendy: Mnohé spoločnosti vyplácajú akcionárom dividendy, najčastejšie preferovaným akcionárom. Tie pre teba môžu byť dodatočným príjmom.

  Dividendy najčastejšie vyplácajú veľké spoločnosti. Podľa indexu S&P Dow Jones Indices takmer 84 % spoločností v indexe S&P 500 s trhovou kapitalizáciou aspoň 5,3 miliardy USD, v súčasnosti vypláca dividendy.

 2. Daňové zvýhodnenie: Ak predáš cenný papier po uplynutí jedného roka od jeho nadobudnutia, je tento príjem oslobodený od dane z príjmov. Vťahuje sa to však iba na cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch alebo obdobných zahraničných trhoch. Podrobnejšie si o tom môžeš prečítať na stránke finančnej správy.
 3. Rast kapitálu: Z dlhodobého hľadiska dosahujú akcie lepšie výsledky ako väčšina iných tried aktív.


  Za posledných viac ako 100 rokov sa podľa investičnej banky Credit Suisse ročný reálny výnos akcií pohybuje na úrovni 5,3%. Reálny výnos dlhopisov sa počas rovnakého obdobia pohybuje na úrovni 2%.

 4. Likvidita: Akcie sú likvidné aktíva ktoré sa dajú v relatívne krátkom čase premeniť na potrebnú hotovosť.


Sú akcie vhodnou investíciou?

Ak rozmýšľaš nad investovaním do akcií, mal by si najprv zvážiť niekoľko faktorov.

Predovšetkým aká je tvoja tolerancia rizika, aké sú tvoje investičné ciele a na akú dobu chceš svoje prostriedky investovať.

Akcie sú rizikovejšou investíciou, napríklad v porovnaní s dlhopismi alebo inými konzervatívnejšími investíciami. Preto v prípade ak je tvojím investičným cieľom zachovanie svojho kapitálu, investovanie do akcií pre teba nemusí byť vhodné.

Akcie sú spravidla vhodné pre investorov s dlhodobým investičným horizontom a vyššou toleranciou rizika. Vybrať si kvalitné spoločnosti do ktorých investovať môže byť hlavne pre začínajúcich investorov náročné. Z tohto dôvodu sa veľa investorov skôr poberá cestou investovania do akciových alebo indexových fondov.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku