Čo je druhý pilier a na čo je dobrý?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Priemerná doba čítania tohto článku sú 4 minúty.

Druhý pilier je systém dôchodkového sporenia. Vznikol ako opatrenie proti dlhodobej neudržateľnosti nášho dôchodkového systému. V roku 2020 si sporilo na dôchodok v druhom pilieri 1,6 milióna Slovákov. Aj keď pôvodne mal byť vstup do druhého piliera povinný pre každého, kto vstúpi na trh práce, od roku 2008 sa jeho nastavenie zmenilo na dobrovoľný vstup.

Mali by ste vstúpiť do druhého piliera a začať si sporiť na dôchodok? Neviete sa rozhodnúť, v ktorom fonde by ste si mali sporiť? V tomto článku si zodpovieme aj tieto otázky.

V tomto článku sa dočítate:

  • Aké sú výhody sporenia v druhom pilieri
  • Ako sa vám v druhom pilieri sporí na dôchodok
  • Do ktorého fondu sa vám oplatí investovať v druhom pilieri

Výhody druhého piliera

  • Peniaze ktoré máte nasporené v druhom pilieri sú predmetom dedenia. To napríklad neplatí v prvom pilieri kde si všetky peniaze ktoré ste si desaťročia sporili nechá štát
  • Možnosť výberu z rôznych fondov
  • Možné vyššie zhodnotenie úspor
  • Možnosť rozdeliť si sporenie do viacerých fondov, napríklad 50% do garantovaného fondu a 50% do negarantovaného fondu
  • Možnosť presúvať si prostriedky medzi fondami, čo predstavuje väčšiu flexibilitu pre sporiteľa
  • Možnosť sledovať akú sumu máte nasporenú či už online alebo prostredníctvom výpisov

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Do druhého piliera môže vstúpiť každý kto už odvádza odvody do I. piliera a má menej ako 35 rokov.

Ako fungujú príspevky do druhého piliera?

Do druhého piliera neplatíte nič navyše. Posiela sa doňho percentuálna časť odvodov ktoré odvádzate do sociálnej poisťovne na svoje dôchodkové sporenie.

Toto percento je súčasnosti 5.25% a bude sa každoročne zvyšovať o 0.25% až do roku 2024 keď dosiahne 6%.

V októbri 2022 sa poslanci rozhodli zmraziť príspevky do druhého piliera na dva roky, teda do roku 2024. Momentálne si sporitelia sporia do druhého piliera vo výške 5,5% zo svojich odvodov. Počas nasledujúcich dvoch rokov, 2023 a 2024 sa toto percento nebude zvyšovať.

Ak by k zmrazeniu nedošlo, sporitelia by si v roku 2024 sporili do druhého piliera vo výške 6% zo svojich odvodov.

Rozdelenie si môžete pozrieť v tabuľke nižšie. 

Aj keď sa do druhého piliera posiela časť vašich odvodov, máte možnosť sporiť si doňho navyše prostredníctvom dobrovoľných príspevkov. Výška a frekvencia dobrovoľných príspevkov ja iba na vašom rozhodnutí.

Aj keď dobrovoľné príspevky môžu znieť zaujímavo, máme za to, že peniaze ktoré by ste si poslali ako dobrovoľné príspevky do druhého piliera môžete investovať rozumnejšie inými spôsobmi. 


Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ako sa mi v druhom pilieri sporí na dôchodok?

Pri vstupe do druhého piliera máte väčšinou na výber z troch fondov do ktorých si môžete sporiť. Každá dôchodcovská správcovská spoločnosť musí ponúkať jeden negarantovaný akciový fond a jeden garantovaný dlhopisový fond. Väčšina spoločností však ponúka dva negarantované fondy a jeden garantovaný. Garantovaný fond znamená, že má určitý ročný garantovaný výnos.

DSS v súčasnosti ponúkajú tieto typy fondov:

1. Indexový fond: Tento fond investuje do indexových fondov, jeho výnos nie je garantovaný. Indexové fondy ponúkajú v súčasnosti najvyššie priemerné zhodnotenie spomedzi ostatných typov fondov. Ak neviete čo sú indexové fondy alebo by ste sa o nich chceli dozvedieť viac môžete si o nich prečítať tú.
2. Akciový fond: Investuje do akcií spoločností a rovnako ako indexový, jeho výnos nie je garantovaný.
3. Zmiešaný fond: Zmiešaný fond investuje do rôznych aktív ako dlhopisy, reality, komodity a akciové investície. Zmiešaný fond je taktiež negarantovaný
4. Dlhopisový fond: Investuje do dlhopisov spoločností a štátov, jeho výnos je garantovaný.

Do ktorého fondu v druhom pilieri sa oplatí investovať?

V prvom rade nemusíte investovať iba do jedného fondu. Peniaze si môžete rozdeliť do viacerých fondov, napríklad 50% do negarantovaného indexového a 50% do garantovaného dlhopisového fondu. Peniaze si takisto môžete presúvať medzi fondami ktoré máte na výber, to znamená, že aj keď ste si pri založení vybrali jeden fond, môžete si ho zmeniť alebo dokonca rozdeliť do iných fondov.

Do ktorého fondu investujete v konečnom dôsledku závisí od vášho veku a preferencií.

Mladí ľudia

Vo všeobecnosti sa odporúča mladým ľuďom investovať väčšinu až všetky svoje prostriedky do indexových alebo akciových negarantovaných fondov.

Mladí ľudia, či už práve vstupujú na trh práce alebo na ňom už nejaký čas pôsobia majú pred sebou aspoň 30 rokov do dôchodku.

Volatilita výnosov či už indexových alebo akciových fondov má tendenciu klesať s rastúcim investičným horizontom. Teda čím dlhšia doba počas ktorej peniaze investujete tým sa postupne znižuje riziko. Keďže je investičný horizont mladých ľudí vyše 30 rokov, z dlhodobého hľadiska ich neovplyvní ani dočasný pokles akciových trhov ako napríklad staršieho človeka ktorému do dôchodku ostáva len pár rokov.

Príklad

Ako príklad si môžeme uviesť absolventa VŠ ktorý ako 25 ročný nastupuje na trh práce. Jeho nástupná mzda bude 1100 eur v hrubom a bude rásť 1.5% ročne.

Ak pri vstupe na trh práce vstúpi do druhého piliera a časť svojich odvodov investuje do indexového negarantovaného fondu s priemerným výnosom 8% p.a. bude jeho dôchodok 3335 eur ( 479 eur bude pochádzať z prvého piliera a 2856 z druhého piliera).

V prípade ak by nevstúpil do druhého piliera, bude jeho dôchodok pochádzať iba z prvého piliera a bude mať výšku 958 eur.

Ak máte záujem môžete si vyskúšať vypočítať výšku vášho dôchodku pomocou kalkulačky tu.

Aj keď tento výpočet je len orientačný a priemerný výnos v minulosti neznamená, že výnos v budúcnosti bude identický, môžeme vidieť, že rozdiel je zásadný.

Ešte by sme dodali, že Výška starobného dôchodku k 31.12.2020 bola 468,17 €. 486 eur v dnešných peniazoch je smiešna suma, hlavne ak bývate v meste. Podobne aj 950 eur za pár desaťročí nebude mať rovnakú hodnotu ako dnes.

Starší ľudia

Čím kratší je váš investičný horizont, tým väčšie riziko predstavujú akciové a indexové investície. Hlavne v prípade ak by svetovú ekonomiku zasiahla kríza tesne pred vašim odchodom do dôchodku. To by mohlo mať zásadný vplyv na váš našetrený dôchodok.

Práve z tohto dôvodu zaviedol štát povinné presúvanie vami nasporených prostriedkov z negarantovaných fondov v II. pilieri do garantovaných fondov. Počnúc dosiahnutím 52 rokov sa vám 5% prostriedkov povinne presunie do garantovaného fondu. Táto suma sa potom každoročne zvyšuje, až kým dovŕšite 100% podiel v dlhopisovom fonde.

Povinné presúvanie do garantovaných fondov sa nevzťahuje na dobrovoľné príspevky. V prípade ak ste si do druhého piliera sporili aj prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, je na vašom uvážení a riziku či si prostriedky ponecháte v negarantovaných fondoch.

Druhý pilier je podľa nášho názoru dobrým riešením dodatočného zabezpečenia sa na dôchodok. Hlavne keď nás to nestojí žiadne peniaze navyše. Ako sme spomínali na začiatku, nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva načrtá nie veľmi svetlú budúcnosť tradičného dôchodkového systému.

 

Nezabudnite. že skôr si začneme do druhého piliera odkladať, tým väčšiu nasporenú sumu budeme mať na dôchodok. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku