Medvedí trh – definícia, fázy, príklady

Medvedí trh
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

V neustále sa meniacom prostredí finančných trhov sa investori často stretávajú s vrcholmi aj pádmi. Jeden takýto pokles, známy ako medvedí trh, môže výrazne ovplyvniť investície a hospodárstvo ako celok.

V tomto článku sa dozvieš:

 • Čo je medvedí trh
 • Koľko trvá medvedí trh a čo ho spôsobuje
 • Fázy medvedieho trhu
 • Shortovanie počas medvedieho trhu
 • Príklady medvedích trhov
 • Medvedí trh vs. trhová korekcia
 • Často kladené otázky

Čo je medvedí trh?

Medvedí trh je pojem, ktorý ste už mohli počuť v správach alebo v novinách. Čo však presne znamená?

V jednoduchosti, medvedí trh je obdobie počas ktorého ceny akcií sústavne klesajú. Zvyčajne o 20% a viac oproti ich nedávnemu vrcholu. Tento klesajúci trend môže trvať niekoľko týždňov, mesiacov alebo aj rokov a ovplyvňuje nielen jednotlivé akcie ale aj trhové indexy a širšie hospodárstvo.

Názov “medvedí trh” pochádza zo spôsobu, akým medveď útočí na svoju korisť – švihá labou smerom nadol.

Znaky medvedieho trhu

 • Pesimizmus: Investori sa viac vyhýbajú riziku a predávajú svoje aktíva
 • Znížené obchodované objemy aktív: S rastúcou neistotou a klesajúcimi cenami aktív môžu byť investori menej ochotní obchodovať na burze, čo vedie k nižším obchodovaným objemom aktív.
 • Zvýšená volatilita: Kolísanie cien môže byť výraznejšie a častejšie
 • Zníženie hospodárskej aktivity: Podnikateľské investície a spotrebiteľské výdavky sa môžu znížiť, čo ďalej utlmí hospodársky rast
 • Nižšie zisky firiem: V dôsledku horších hospodárskych podmienok, môže dôjsť k poklesku ziskov spoločností


Koľko trvá medvedí trh a čo ho spôsobuje

Medvedie trhy môžu mať rôznu dĺžku, priemerne niečo vyše roka. Trvanie každého medvedieho trhu však môže byť úplne odlišné, pričom niektoré trvajú len niekoľko mesiacov, zatiaľ čo iné sa môžu pretiahnuť na niekoľko rokov.

Medvedie trhy – štatistiky
Najdlhší medvedí trh Rok 1937, trval 61,8 mesiaca. Index S&P500 stratil 60% svojej hodnoty.
Priemerná dĺžka medvedieho trhu 388 dní
Najkratší medvedí trh Rok 2020, trval iba 33 dní predtým ako sa začal trh stabilizovať


Čo spôsobuje medvedie trhy?

K vzniku medvedieho trhu môže prispieť niekoľko faktorov, no zvyčajne ide o kombináciu ekonomických, finančných a psychologických faktorov.

Najčastejšie príčiny medvedích trhov

 • Hospodárska recesia: Obdobie negatívneho hospodárskeho rastu, vysokej nezamestnanosti a znížených spotrebiteľských výdavkov môže výrazne ovplyvniť ceny akcií a vyvolať medvedí trh.
 • Vysoká inflácia: Ak celkové životné náklady rýchlo rastú, môže to viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb, čo môže spôsobiť presun investorov z akcií do iných investícií, napríklad do dlhopisov, čo vedie k poklesu cien akcií.
 • Geopolitické udalosti: Vojny, politická nestabilita alebo obchodné spory môžu vyvolať neistotu a negatívne ovplyvniť náladu investorov, čo prispeje k vzniku medvedieho trhu.
 • Finančné krízy: Zlyhania bankového alebo finančného systému, ako napríklad globálna finančná kríza v roku 2008, môžu narušiť dôveru investorov a spôsobiť masívne predávanie akcií.
 • Trhové bubliny: Ak ceny akcií rastú príliš rýchlo, môže dôjsť ku korekcií trhu alebo medvediemu trhu. Investori si uvedomia nadhodnotené ceny akcií a začnú predávať svoje aktíva.
 
 

Medvedie trhy

Fázy medvedieho trhu

Medvedie trhy majú zvyčajne 3 fázy – klesajúci trend, panika a zotavenie.

Klesajúci trend

Počas tejto fázy akciový trh zažíva postupný pokles v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Investori začínajú byť opatrnejší a pesimistickejší, keď vidia, že ich investície strácajú hodnotu.

Práve táto fáza je pre investorov rozhodujúca – mali by prehodnotiť svoje portfólia a zvážiť predaj aktív, ktoré už nie sú výkonné.

Panika

S pokračujúcim trendom nadol sa medzi investormi začína objavovať strach a panika. Tú častokrát vyvolá významná udalosť, napríklad bankrot veľkej spoločnosti alebo globálna hospodárska kríza. Počas tejto fázy trh zažíva prudký pokles hodnoty a veľa investorov začne hromadne odpredávať svoje investície.

To môže spustiť ďalšiu lavínu predaja, keďže ďalší predaj vedie k väčšej panike a ďalšiemu poklesu trhu.

Zotavenie

Panika nakoniec ustúpi a trh sa začne stabilizovať. Táto fáza môže trvať mesiace alebo dokonca roky, no znamená začiatok konca medvedieho trhu. Investori, ktorí boli dostatočne trpezliví začínajú vidieť, ako ich investície získavajú späť svoju hodnotu, a pre tých, ktorí chcú kúpiť akcie za výhodné ceny, sa môžu objaviť nové príležitosti.

Je však dôležité poznamenať, že nie všetky medvedie trhy sa riadia presne týmto modelom. Môžu sa vyskytnúť odchýlky v závislosti od ekonomických faktorov a trhových podmienok.

Pochopením týchto fáz sa však môžete lepšie emocionálne pripraviť na budúci priebeh a prípadné straty počas medvedích trhov.

Shortovanie počas medvedieho trhu

Shortovanie je investičná stratégia, pri ktorej si investor požičiava akcie od burzového makléra (brokera) a potom tieto akcie predáva na voľnom trhu. Tento investor vsádza na to, že cena akcií, ktoré si požičal klesne.

Ak cena akcií skutočne klesne, investor môže akcie kúpiť naspäť za nižšiu cenu, vrátiť ich burzovému maklérovi a rozdiel si nechať ako zisk.

Počas medvedích trhov ceny akcií spravidla klesajú, čo predstavuje mnoho dobrých príležitostí na shortovanie akcií. Zatiaľ čo väčšina investor zažíva počas medvedieho trhu straty, lebo ich akcie strácajú hodnotu, investori, ktorí akcie shortujú môžu zarobiť na klesajúcich cenách tým, že správne identifikujú tie správne príležitosti.

Alternatívnym spôsobom shortovania je nákup inverzných ETF fondov, ktorých cena stúpa ak ceny aktív klesajú. Napríklad inverzné ETF na index S&P 500 by stúplo na hodnote v prípade, ak by index S&P 500 poklesol.

Príklady medvedích trhov

Dva z najznámejších medvedích trhov v histórii sa vyskytli súčasne s recesiami. Neslávne známy krach na burze v roku 1929 znamenal začiatok dlhotrvajúceho medvedieho trhu, počas ktorého index Dow Jones stratil v priebehu troch rokov neuveriteľných 89 % svojej hodnoty.

Nadmerné špekulácie podnietili bublinu, ktorá nakoniec pripravila pôdu pre Veľkú hospodársku krízu. K poklesu trhu prispeli aj také faktory ako Smoot-Hawleyho colný zákon a snaha Federálneho rezervného systému obmedziť špekulácie prostredníctvom prísnejšej menovej politiky, ktoré krízu len zhoršili.

Druhý najznámejší medvedí trh trval 1,3 roka (2007-2009). Počas neho sa index S&P 500 prepadol o 51,9%.

V roku 2007 sa hospodárstvo USA dostalo do recesie, ktorú sprevádzala rastúca kríza hypotekárnych úverov, Keďže čoraz viac dlžníkov malo problémy so splácaním, situácia do septembra 2008 prerástla do plnohodnotnej finančnej krízy, v dôsledku čoho boli kľúčové finančné inštitúcie na celom svete ohrozené platobnou neschopnosťou.

Medvedí trh vs. trhová korekcia

Trhová korekcia je krátkodobejší pokles ceny akcií. Zvyčajne trvá niekoľko týždňov až dva mesiace a napriek poklesu je sentiment investorov pozitívny. Korekcie sa často vyskytujú počas býčích trhov ako prirodzená súčasť trhového cyklu.

Na druhej strane medvedie trhy majú tendenciu trvať dlhšie ako trhové korekcie, môžu trvať až roky. Poklesy počas medvedích trhov sú hlbšie, a na trhoch vládne panika a negatívny sentiment.

Hlavný rozdiel medzi medvedím a býčím trhom spočíva v smerovaní cien akcií a celkovej nálade na trhu.

Počas býčieho trhu ceny akcií rastú, zvyčajne o 20% a viac oproti nedávnym minimám. Býčí trh sprevádza celkový optimizmus investorov. Ekonomike sa darí, nezamestnanosť je nízka a zisky firiem sú vysoké.

Na druhej strane sa medvedí trh vyznačuje poklesom akcií, zvyčajne 20% a viac oproti nedávnym maximám.

Rozhodne! Aj na medveďom trhu môžete profitovať, hoci si to môže vyžadovať iný investičný prístup. Namiesto spoliehania sa na zhodnocovanie aktív môžete zvážiť stratégie, ako je shortovanie, používanie inverzných fondov obchodovaných na burze (ETF) alebo investovanie do defenzívnych akcií.

Okrem toho vám diverzifikácia portfólia a zameranie sa na dlhodobé ciele môžu pomôcť prekonať poklesy na trhu

Koniec medvedieho trhu zväčša signalizuje viacero indikátorov ako – stúpajúci optimizmus investorov, zlepšujúce sa ekonomické ukazovatele ako rast HDP alebo klesajúca miera nezamestnanosti.

Okrem toho môžu centrálne banky zavádzať politiky na podporu hospodárskeho rastu alebo znižovať úrokové sadzby.

Rozhodnutie, či počas medvedieho trhu držať, predávať alebo nakúpiť závisí od vašich individuálnych okolností, tolerancie voči riziku a investičných cieľov. Ak máte dlhodobý investičný horizont a veríte, že vaše investície majú silný základ aj do budúcnosti, môžete sa rozhodnúť ich držať a počkať, kým sa trhy zotavia.

Medvedí trh sa klasifikuje ako dlhšie obdobie poklesu cien akcií, ktoré sa zvyčajne vyznačuje poklesom o 20 % alebo viac oproti nedávnym maximám širokých trhových indexov, ako je S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Tieto trhové podmienky často sprevádza zvýšený pesimizmus, negatívny sentiment investorov a všeobecný pocit ekonomickej neistoty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku