365.invest - 365 World

Zhrnutie

Typ fondu:

Akciový Indexový

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

10.51%

Priemerná výkonnoť fondov v tejto kategórii je 12.6%

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický Investor

O fonde

Ciele a Investičná politika

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom výberu akciových investícií predovšetkým v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu – ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov.

Podiel akciových investícií predstavuje minimálne 80% hodnoty majetku Fondu. Výber akciových investícií nie je úzko zameraný na sektor alebo odvetvie hospodárstva, alebo na vybranú skupinu emitentov. Potenciál akciových investícií môže spočívať ako v kapitálovom tak aj v dividendovom výnose. Fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií

Investície fondu

365 World je akciový indexový fond. Investuje hlavne do indexových fondov ktoré kopírujú index MSCI World.

Medzi jeho najväčšie investície patria:

  • iShares MSCI World Multiple-Factor – Indexový fond ktorý kopíruje index MSCI World. Fond investuje do spoločností so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou v 23 vyspelých krajinách po celom svete.
  • iShares Edge MSCI World Momentum Factor – Indexový fond ktorý kopíruje index podskupiny spoločností v indexe MSCI World ktorých cena stúpa nahor.
  • Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World – Indexový fond ktorý kopíruje Goldman Sachs Equity Factor Index World USD Index.


365 Banka pri tomto fonde ponúka aj možnosť pravidelne investovať. V prípade pravidelných investícií je minimálna investícia znížená na €20.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.

Opísať 365-ku nie je možné bez zmienky o Poštovej banke. Poštová banka mala k roku 2021 takmer milión klientov, figuruje na slovenskom trhu od roku 1992, a do jej skupiny spadala aj 365-ka od jej založenia, čiže od roku 2017 keď prišla na Slovensko ako prvá digitálna banka.

Avšak od leta 2021 sa 365 banka stala tvárou celej skupiny Poštovej banky (teraz 365 bank skupina), keď prebrala pod svoju značku všetky pobočky Poštovej banky, s výnimkou pobočiek na poštách. Týmto krokom sa 365-ka stala plnoformátovou bankou s vlastnou sieťou pobočiek a novými produktami.

Kľúčové dáta

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 30 000 EUR následná 1000 EUR
Vstupný poplatok
2%
Výstupný poplatok
0%
Ročný poplatok za správu**
1%
Priebežný ročný poplatok***
1.43%

**Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku
***Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať.

Pozitíva

Negatíva

Diskusia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *