Agresívny rastový fond (Aggressive growth mutual fund)

Agresívny rastový fond je typ fondu, ktorého cieľom je maximálne zhodnotenie kapitálu a ktorý investuje hlavne do spoločností s vysokou mierou rastu.

Svoje meno má odvodené od svojej agresívnej stratégie investovania do rastových spoločností, ktoré sú zároveň vysoko rizikové a volatilné. Preto fondy tohto typu častokrát generujú vysoké výnosy počas býčích trhov a vysoké straty počas medvedích trhov.

Agresívne rastové fondy typicky alokujú až 90% a viac svojich investícií do spoločností s vysokou mierou rastu. Rastové spoločnosti do ktorých tieto fondy investujú pôsobia v sektoroch, ktoré na trhu zaznamenávajú najväčší rast.

Za posledné roky je týmto sektorom hlavne IT a spoločnosti ako napríklad DocuSign, LYFT, Unity, AirBnB, Netflix. Ďalej to môžu byť spoločnosti vo farmaceutickom priemysle, rozvíjajúcich sa trhoch alebo výrobe polovodičov.

Agresívne rastové fondy sú vhodné pre investorov, ktorí sú ochotní tolerovať veľmi vysokú mieru rizika.