Akvizícia (Acquisition)

Akvizícia je transakcia ku ktorej dochádza, keď jedna spoločnosť kúpi inú spoločnosť alebo jej časť.Akvizície najčastejšie prebiehajú odkúpením časti alebo všetkých akcií danej spoločnosti. Akvizíciou získava nadobúdajúca spoločnosť kontrolu nad aktívami, zákazníkmi, právami a zamestnancami cieľovej spoločnosti. Odkúpená spoločnosť sa v tomto procese stáva súčasťou nadobúdajúcej spoločnosti.

Spoločnosti najčastejšie odkupujú iné spoločnosti s cieľom expandovať svoje existujúce podnikateľské aktivity alebo vstúpiť do nových sektorov v ktorých odkúpená spoločnosť pôsobí.

Príkladom je akvizícia spoločnosti Instagram spoločnosťou Facebook. Tá Instagram kúpila v roku 2012 za 1 miliardu dolárov.