Alfa (Alpha)

Alfa (označovaná gréckym písmenom alfa α) je jedným z ukazovateľov pomeru rizika a návratnosti investície. Alfa meria výkonnosť investície v porovnaní s referenčnou hodnotou (benchmarkom), ktorou môže byť napríklad index, ako napríklad index S&P 500.Ak je hodnota alfa kladná napríklad +2, znamená to, že výnos investície počas daného obdobia bol vyšší ako referenčná hodnota o 2%.

Na druhej strane ak je hodnota alfa záporná, napríklad -2, znamená to, že výnos investície bol nižší ako referenčná hodnota o 2%.

Investori častokrát používajú hodnotu alfa na selektovanie fondov do ktorých investovať. Primárne hľadajú fondy s vysokou hodnotou alfa, ktoré dosahujú vyšší výnos ako ich referenčná hodnota.

Investori, ktorí chcú používať alfu na hodnotenie investícií, by si mali dávať pozor na to, aby pri výpočte použili správnu alebo porovnateľnú referenčnú hodnotu.

V prípade ak by ste porovnávali napríklad indexový ETF fond s realitným fondom, môže byť výsledná hodnota alfa zavádzajúca.