Alternatívne investície (Alternative investments)

Alternatívne investície sú finančné aktíva, ktoré nespadajú do bežných kategórií aktív ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Medzi alternatívne investície patria:
· umelecké diela
· zberateľské predmety ako známky alebo mince
· rizikový kapitál
· hedžové fondy
· komodity
· realitné investície

Niektoré alternatívne investície ako hedžové fondy alebo rizikový kapitál sú limitované pre bežných retailových investorov, môžu do nich investovať len akreditovaní investori.

Tieto alternatívne investície sú pre retailových investorov limitované hlavne kvôli svojej komplexnosti a vysokej miere rizika.

Väčšina alternatívnych investícií má nižšiu likviditu, primárne umelecké diela, zberateľské predmety, realitné investície a do určitej miery aj niektoré komodity a rizikový kapitál. Pri týchto investíciách je ďalej ťažšie zistiť ich hodnotu, ako v prípade umeleckých diel menej známych autorov.

Alternatívne investície podliehajú nižšej miere regulácie oproti bežným typom aktív.
Na druhej strane výhodou týchto alternatívnych investícií je nízka korelácia s inými bežnými druhmi aktív, ako akcie a dlhopisy. Práve z tohto dôvodu ich investori častokrát používajú na diverzifikáciu svojich investícií.