Amortizujúci úrokový swap (Amortizing interest rate swap)

Amortizujúci úrokový swap je druh úrokového swapu, ktorého hodnota podkladového aktíva v priebehu trvania swapu klesá (amortizuje). Môže ísť napríklad o úver, ktorý amortizuje postupným splácaním.Uzatvára sa za účelom predísť alebo získať fluktuáciu v úrokových sadzbách.

Ako funguje amortizujúci úrokový swap
Amortizujúci úrokový swap mení úrok z úveru s fixnou sadzbou na variabilnú sadzbu (alebo naopak).
Táto výmena prebieha medzi dvoma stranami, dlžníkom a veriteľom. Tieto dve strany si v jednoduchosti úrokové sadzby „vymenia“.

Príkladom je developer ABC nehnuteľnosti, ktorý si zoberie úver s variabilnou úrokovou sadzbou na výstavbu nového developerského projektu.

Developer ABC však predpokladá, že úrokové sadzby porastú, čo by znamenalo vyššie splátky na jeho úvere. Aby tomu predišiel, uzatvorí s bankou amortizujúci úrokový swap. Developer ABC bude následne platiť fixnú úrokovú sadzbu na svojom úvere, zatiaľ čo banka bude platiť pôvodnú variabilnú sadzbu.

V prípade ak úrokové sadzby porastú, developer ABC bude voči rastu krytý. Ak by úrokové sadzby klesli developer ABC mohol ušetriť ak by tento swap s bankou neuzavrel.