Anuita (Annuity)

Anuita sú fixné platby počas stanoveného časového horizontu.Najčastejšie ide o anuitné splátky úveru pri ktorých dlžník platí pravidelné splátky veriteľovi počas celej doby trvania úveru.

Výška anuity sa počas doby splatnosti úveru nemení, je fixná. Na začiatku úveru však väčšinu splátky tvorí úrok, na konci doby trvania úveru tvorí väčšinu splátky istina. Teda napriek tomu, že sú splátky fixné, mení sa pomere istiny a úveru v jednotlivých splátkach.