Ask

Pojem ask predstavuje cenu, za ktorú je investor ochotný predať dané aktívum (napr. akciu alebo opciu).

Teda ak by iný investor chcel dané aktívum kúpiť, môže sa pozrieť na súčasný ask. Podľa toho zistí aká je najnižšia cena, za ktorú je možné aktívum momentálne kúpiť.Popri cene býva zvyčajne aj uvedený objem, ktorý je možné za danú cenu kúpiť.

Na obrázku nižšie môžeme vidieť, že najnižšia cena, za ktorú sú investori ochotní aktívum predať je 2081.50 €.

Opakom ask je bid, ktorý predstavuje cenu, za ktorú sú investori ochotní dané aktívum kúpiť. Na obrázku nižšie je najvyššia cena, za ktorú sú ochotní investori aktívum kúpiť 2081.25 €.