Automatizovaný systém dlhopisov (Automated Bond System)

Automatizovaný systém dlhopisov, alebo ABS, je počítačový systém vyuzívaný od roku 1977 na New Yorkskej burze s cennými papiermi. Systém zaznamenával ponuky a tendre na neaktívne obchodované dlhopisy až do roku 2007, kedy ho nahradil systém NYSE Bond.

V prípade ak chcel investor zistiť kótovanú cenu na neaktívne obchodovaný dlhopis, mohol sa pozrieť do systému ABS ktorý všetky predchádzajúce transakcie dlhopisov zaznamenával. Tým mohol investor získať lepšiu predstavu o jeho cene.