Ázijská opcia (Asian option)

Ázijské opcie sú typom opcií, ktorých výplata závisí od priemernej ceny podkladového aktíva za stanovené časové obdobie.

Teda umožňujú držiteľom týchto typov opcií predať alebo kúpiť podkladové aktívum za jeho priemernú cenu počas stanoveného časového obdobia, namiesto jeho súčasnej ceny ako v prípade amerických alebo európskych opcií.Ázijské opcie sú dôležité hlavne na trhoch s komoditami.

Mnohí spotrebitelia využívajú tento typ opcií na hedžovanie ich priemerných cien, vzhľadom na to, že ich dodávateľské zmluvy sú taktiež založené na priemerných nákupných cenách.
Ázijské opcie sú zvyčajne lacnejšie ako americké alebo európske opcie kvôli ich nižšej volatilite.

Ich výplata je takisto menej citlivá na veľké pohyby trhu pri jej expirácií, keďže jej realizačná cena je založená na priemernej cene aktíva za stanovené časové obdobie.

Viac o opciách si môžete prečítať tu.