Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank (ADB))

Ázijská rozvojová banka je finančná inštitúcia založená v roku 1966 s cieľom znížiť chudobu v ázijsko-tichomorskom regióne. Banka má sídlo v Manile na Filipínach a tvorí ju 68 členských krajín. Hlavným poslaním ADB je znižovať chudobu a zvyšovať kvalitu života ľudí v ázijsko-pacifickom regióne. Banka poskytuje svojim členským krajinám pomoc prostredníctvom úverov a technickej pomoci na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Cieľom ADB je pozdvihnúť svoje členské krajiny na úroveň prosperity, ktorá je porovnateľná s vyspelými krajinami západného sveta. Banka ponúka pomoc so zameraním na infraštruktúru, environmentálny a sociálny rozvoj, rast súkromného sektora a znižovanie chudoby.