Cenné papiere kryté aktívami (Asset backed securities)

Cenné papiere kryté aktívami sú cenné papiere, ktoré sú zabezpečené skupinou aktív ako pôžičky, lízingy, pohľadávky alebo splátkové zmluvy a nie nehnuteľnosťami. Tieto aktíva produkujú fixný príjem a môžu byť rôznej kvality.

Kúpou cenného papiera krytého aktívami si kupujete časť podkladových aktív ktoré ho tvoria. Z cenného papiera krytého aktívami dostávate pravidelné platby vo fixnej výške až do jeho dátumu splatnosti.

Cenné papiere kryté aktívami sú väčšinou rozdelené do rizikových kategórií. Tie uľahčujú investorom vybrať si cenné papiere s úrovňou rizika ktorá je pre nich akceptovateľná.