Klesajúce vrcholy (Descending tops)

Klesajúce vrcholy sú druhom pohybu cien v cenovom grafe finančného nástroja. Svoj názov majú odvodený od svojho klesajúceho pohybu.

Klesajúce vrcholy sú medvedím indikátorom a ich opakom sú stúpajúce vrcholy. Klesajúce vrcholy sa vyznačujú tým. Že každý ďalší vrchol je nižší ako ten predchádzajúci.

Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, po každom vzraste cena klesne nižšie ako pri predošlom poklese. Traderi, ktorí pri obchodovaní používajú technickú analýzu, môžu tento pohyb využiť na shortovanie finančného nástroja.

Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, traderi väčšinou otvoria short pozíciu po druhom stúpnutí ceny a počkajú kým cena opäť poklesne pod poslednú najnižšiu cenu.

Svoju short pozíciu potom môžu zatvoriť so ziskom. V prípade ak by cena naďalej stúpala, svoju pozíciu predajú so stratou.