Krytie všetkých rizík (All Risk Insurance)

Krytie všetkých rizík je druhom poistenia majetku, ktoré kryje všetky vzniknuté škody okrem tých, ktoré sú vyslovene vylúčené v zmluve.Tento rozsah krytia je hlavným rozdielom oproti bežnému poisteniu, ktoré kryje iba škody ktoré sú stanovené v zmluve.

Príkladom môže byť ak váš dom utrpí rozsiahle škody v dôsledku vytopenia. Ak vaša poistná zmluva vyslovene nevylučuje únik vody z poistného krytia, máte nárok na krytie.

V opačnom prípade, ak by vaša zmluva vyslovene vylučovala únik vody, krytie by sa na vás nevzťahovalo.

Krytie všetkých rizík je vo všeobecnosti podstatne drahšie oproti bežnému poisteniu a spoluúčasť je tiež vyššia.