Likvidita (Accounting liquidity)

Likvidita je rýchlosť a jednoduchosť, s akou možno premeniť aktíva na hotovosť. Čím rýchlejšie a jednoduchšie je premeniť aktíva na hotovosť, tým sú likvidnejšie. Vlastniť aspoň nejaké likvidné aktíva je dôležité, pretože ich rýchle speňaženie ti môže pomôcť zaplatiť mimoriadne alebo neočakávané náklady.

Príklady likvidných aktív zahŕňajú sporiace účty, krátkodobé dlhopisy, štátne dlhopisy, akcie a likvidné podielové fondy.

Naopak nelikvidné aktíva alebo aktíva s nízkou likviditou sa nedajú rýchle premeniť na hotovosť alebo ich premena na hotovosť v krátkom čase je nákladná. Ide napríklad o nehnuteľnosti, umelecké diela a zberateľské predmety