Nad nominálnou hodnotou (Above par)

Nad nominálnou hodnotou sa rozumie obchodovaná cena dlhopisu, ktorá je v súčasnosti vyššia ako jeho nominálna hodnota. O dlhopisoch nad nominálnou hodnotou sa hovorí, že sa obchodujú s prirážkou (po ang. premium).

Dlhopisy sa obchodujú nad nominálnou hodnotou, napríklad keď úrokové sadzby klesajú, ak sa zvýši úverový rating emitenta, alebo keď dopyt po dlhopisoch výrazne prevyšuje ponuku.