Obrat pohľadávok (Accounts receivable turnover)

Obrat pohľadávok - slúži ako ukazovateľ efektívnosti spoločnosti pri vymáhaní jej pohľadávok. Výpočtom obratu pohľadávok teda získame údaj, ktorý nám povie koľko krát za dané obdobie boli splatené pohľadávky spoločnosti.

Ak má spoločnosť nízky obrat pohľadávok, môže to indikovať rôzne problémy ako - zlým procesom vymáhania pohľadávok alebo zákazníkmi, ktorí nie sú bonitní. Tento ukazovateľ je najlepšie sledovať v porovnaní s priemerom v odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí.

Naopak vysoký obrat pohľadávok spravidla naznačuje, že spoločnosť efektívne vymáha svoje pohľadávky a má zákazníkov, ktorí platia za tovar a služby načas.