Obstarávacia cena (Acquisition cost)

Obstarávacia cena predstavuje cenu ktorú spoločnosť zaplatí za nákup aktíva (vrátane záverečných nákladov). Týmto aktívom môže byť iná spoločnosť (fúzie a akvizície), zákazník alebo klient (akvizícia zákazníkov) a dlhodobý majetok.

V účtovnom zmysle sa obstarávacia cena vzťahuje na cenu zaplatenú na nadobudnutie aktív spoločnosti, vrátane jej nehmotných aktív, ako je goodwill v čase nákupu, na rozdiel od nákladov na nákup akcií na burze cenných papierov.

V prípade nehnuteľností zahŕňa obstarávacia cena kúpnu cenu, ako aj všetky výdavky, ako sú náklady na uzavretie, poplatky za inšpekciu, provízie realitnej kancelárie atď.