Pohľadávky (Accounts receivable)

Pohľadávky sú peniaze alebo neuhradené faktúry ktoré sú zákazníci povinný zaplatiť spoločnosti za dodaný tovar alebo služby.

Pohľadávky spoločnosti patria pod aktíva v účtovnej súvahe spoločnosti. Pod aktíva patria lebo zákazníci ktorým bol dodaný tovar alebo služby majú zákonnú povinnosť zaň zaplatiť. Pohľadávky majú spravidla stanovený dátum do ktorého ich musia zákazníci splatiť.

Príkladom je spoločnosť XY ktorá predáva notebooky. Spoločnosť B si od nej objedná notebook, spoločnosť XY jej ho dodá ale spoločnosť B zaň hneď pri prevzatí nezaplatí.

V tom momente vzniká spoločnosti XY pohľadávka voči spoločnosti B za dodaný notebook. Pohľadávka voči spoločnosti B zanikne momentom, keď ju spoločnosť B uhradí v plnej výške.

V prípade, ak by spoločnosť B za dodaný notebook pri prevzatí zaplatila hneď, pohľadávka by spoločnosti XY nevznikla.